Yhteiskuntavastuullisuus

Yhteiskuntavastuullisuus

Yhteiskuntavastuullisuus

Trailblazers on mukana monissa yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa. Haluamme erityisesti aktivoida suomalaisia nuoria kouluttautumaan, yrittäjyyteen ja järjestämään elämystapahtumia. Tällä hetkellä meillä on käynnissä kolmenlaista toimintaa asioiden edistämiseksi.

Kipinä-toiminta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

Trailblazers aloittaa vuoden 2020 alussa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa Kipinä-toiminnan, jonka tavoite on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria löytämään kipinä eSports- tapahtumajärjestämisen avulla ja päästä mukaan porukoihin. Ja miksei löytää pidemmällä tähtäimellä alalta myös elanto. Toiminta käynnistetään Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamassa eSports Kipinä-hankkeessa, jossa rahoittavina tahoina toimivat Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Lappeenrannasta kumppaneina ovat mukana mm. Ohjaamo ja Lappeenrannan Mielenterveysseura.

Nuorten yrittäjyyden edistäminen

Luumäen kunta käynnistää vuonna 2020 yrittäjyyslukiota. Trailbalazers on aktiivisesti mukana ensimmäisessä pilotissa, jossa Taavetin lukion opiskelijat ja Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen korkeakouluopiskelijat järjestävät Luumäellä helmikuussa Bonehill Gaming-pelitapahtuman. Kyseessä on käytännön työympäristössä tapahtuva ja monialaista osaamista vaativa projektioppiminen, jossa yrittäjämäinen asenne on keskiössä. Mukana yhteistyössä on myös LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun MINT-projekti (Pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemi), jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Nuorten tapahtumajärjestäjien kouluttamien

Trailblazers, LUT-yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu koulutti v. 2019 yli 20 eSports-tapahtumajärjestäjää korkeakouluasteelta. Vuonna 2020 heitä koulutetaan saman verran lisää. Lisäksi koulutus laajennetaan 50 ensimmäisen ja toisen asteen koululaiseen. Esimerkiksi Skinnarilan alakoulu järjestää maaliskuussa kolme eSports-turnausta osana Trailblazers Gaming Weekiä. Tapahtumajärjestäminen on erittäin hyvä käytännön oppimisympäristö, koska siinä tarvitaan hyvin monenlaista osaamista ja sitä kautta saumatonta tiimityötä.