Mentaalivalmennusta e-urheilijoille

Mentaalivalmennusta e-urheilijoille

Menestyksen kannalta on tärkeää suoriutua myös vaikeissa, yllättävissä, epätoivoisissakin tilanteissa ja kääntää ne itselle suotuisiksi. Näitä tilanteita on Youtube pullollaan, koska niiden merkitys yksittäisten kierrosten ja koko ottelun kannalta, on itsestään selvää. Lisäksi ne ovat monesti myös tilanteina näyttäviä 1vs2, 1vs3 tai jopa 1vs5 voittoja tai muilla tavoin poikkeuksellisia suorituksia. Näiden onnistumisten taustalla on vahva mekaaninen osaaminen ja kova paineensietokyky. Mekaanisesti yhtä hyvien pelaajien erot syntyvätkin henkisen kantin, paineensietokyvyn ja kurinalaisen suorittamisen, eli ylläkuvattujen tilanteiden kautta. Näitä mentaalipelin osa-alueita kehitetään ja harjoitetaan mentaalivalmennuksen avulla.

Pelaajana kehittyminen vaatii paljon itsekuria, motivaatiota, suunnitelmallisuutta ja psyykkistä joustavuutta. Osa ihmisistä omaa paremman paineensietokyvyn, luontaisesti vahvan itseluottamuksen, motivoituu helposti ja kestää epäonnistumisia ilman suurempia tunteenpurkauksia. Nämä ovat kuitenkin kaikki taitoja, joita voissa voimme kehittyä harjoittelemalla, ymmärtämällä näitä ilmiöitä ja niiden esiintymistä itsessämme. Lisäksi näiden taitojen kautta saamme myös välineitä tehostaa mekaanisten taitojen harjoittamista.

Mentaalivalmennuksessa käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Motivaatio
  • Mitä motivaatio on ja miten itseä voi motivoida
  • Tavoitteiden asettamisen merkitys motivaatiolle
  • Motivaation vaikutus menestykseen
 • Tavoitteiden asettaminen
  • Miten tavoitteiden asettelu hyödyttää harjoittelua
  • Realististen, harjoittelua tukevien tavoitteiden asettaminen
  • Tavoitteiden saavuttaminen ja kehityksen seuraaminen
 • Choke
  • Miten toimia choke-tilanteissa
  • Mitä chokeaminen tarkoittaa psykologisesti
 • Jännitys
  • Positiivinen jännittäminen vs negatiivinen jännittäminen
  • lavajännityksen lieventäminen
  • ranked -kammon purkaminen
 • Psykoedukaatio
  • jännityksen, motivaation, tunteidenkäsittelyn yms. osa-alueiden kannalta oleellisen psykologisen tietämyksen lisääminen
 • Triggeröityminen
  • Miten vahvistetaan psykologista joustavuutta
  • Mitä triggeröityminen on ja miten ehkäistä sitä

Kenelle mentaalivalmennus sopii ja mitä kannattaa olettaa?

Mentaalivalmennuksessa, kuten kaikessa valmennuksessa, kehittyminen vaatii työtä, toistoja ja panostamista haluttuun kehitykseen. Tähän pyritään yhdessä valmentajan kanssa erilaisten harjoitusten, tapaamisten ja opiskelun kautta. On oleellista ymmärtää, että esimerkiksi psykologinen joustavuus tai jännityksen lieventyminen eivät tapahdu hetkessä, vaan niiden kehittyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja aikaa.

Kaikille mentaalivalmennus ei sovi. Osa voi kokea, että haasteisiin keskittyminen vain lisää niiden roolia suoriutumisessa. Tämä voi myös pitää paikkansa varsinkin alussa, koska aikaisempien rutiinien, toimintatapojen, ajattelutapojen ja käsitysten muokkaaminen pakottaa toimitaan ensin tavalla, johon ei olla totuttu. Kyseessä ei siis ole nopea ja pelkästään positiivisia tuloksia synnyttävä prosessi, mutta sen lopputuloksena itsetuntemus ja oppimaan oppiminen varmistavat kehittymisen jatkossa, yleensä myös muilla elämän alueilla.

Mentaalivalmennus käytännössä

 • Hinta: 60e/ 45min. Hinta sisältää suunnittelu- ja valmistautumistyön
 • Tyypillinen tapaamisaikataulu: 2 tapaamista / kk
 • Työtapa: Discord ja erikseen sovitut tapaamiset kasvotusten
 • Käsiteltävät teemat valitaan yhdessä
 • Solmitaan valmennussopimus, jota molemmat sitoutuvat noudattamaan

Valmentajana toimii Trailblazersin mentaalivalmentaja, laillistettu psykologi Ville Suutari

Ilmoittautumiset ja lisätietoja
ville.suutari@trailblazers.gg